با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای طراحی های اختصاصی شما آماده است.

امیرحسین تاجیک Amirhossein Tajik

امیرحسین تاجیک

مدیر عامل و موسس

سوابق تحصیلی:
مهندس مکانیک

محسن حسینخانی Mohsen Hosseinkhani

محسن حسینخانی

رئیس هیئت مدیره و موسس

سوابق تحصیلی:
مهندس مکانیک
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

این است تیم ما

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

مهدی بهشتی

مهدی بهشتی

طراح

تحصیلات:
فوق لیسانس مکانیک

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست