استخوان

ترمیم استخوان های شکسته با موادی از جنس استخوان

گاهی اوقات تنها راه برای ترمیم یک شکستگی استفاده از پیچ های جراحی است که استخوان در حال ترمیم را در مکان خود ثابت نگه می دارند.

اما قرار دادن تکه ای فلز در داخل بدن می تواند منجر به عوارض مختلفی شود. در حال حاضر جراحان می توانند از پیچ های جدیدی استفاده کنند که از استخوان ساخته شده و در چندین بیمارستان استفاده می شود.

هم اکنون پیچ های جراحی از تیتانیم یا فولاد ضد زنگ ساخته می شوند که به طور رایج به همراه قابی فلزی به منظور تثبیت و استوار کردن شکستگی های خاصی به کار میروند؛ مخصوصا شکستگی های پا و مچ پا. ادامه مطلب